Hlavní stran a- Logo e-kos

Komunikace Osob s postižením Sluchu

Hovor s přepisem na libovolné číslo

Hovor s přepisem na libovolné číslo

E-kos > O přepisu

Služby určené osobám se sluchovým handicapem jsou poskytovány buď prostřednictvím  mobilních aplikací online, nebo prezenčně, offline formou, kdy je přepisovatel fyzicky přítomen na místě, kde komunikace s podporou přepisu probíhá. Mohou být poskytnuty zdarma, ale i komerčně. Následující přehled podává základní informace o jednotlivých z nich.