Hlavní stran a- Logo e-kos

Komunikace Osob s postižením Sluchu

Hovor s přepisem na libovolné číslo

Hovor s přepisem na libovolné číslo
E-kos > O přepisu > Prezenční simultánní přepis řeči

Prezenční simultánní přepis řeči


Video v českém znakovém jazyce

Přepisovatel zajišťuje tuto službu na místě, které si klient zvolí. Tento typ přepisu může být jednotlivci poskytnut za určitých podmínek zdarma jako sociální služba, avšak neplatí to plošně. Vždy je třeba objednávat přepis s časovým předstihem a konzultovat s poskytovatelem, zda jej lze zajistit v požadovaném termínu, čase či místě, bezplatně, nebo za úhradu. Objednává-li prezenční přepis instituce, domluví předem s poskytovatelem služby podmínky jejího zajištění (typ akce, místo a čas konání, specifikace průběhu akce a technického zajištění, cena služby). Trvá-li akce déle než dvě hodiny (jednání zastupitelstva obce, odborná konference, diskusní setkání apod.), je nezbytné zajistit z důvodu vysokých požadavků na kvalitu služby dva přepisovatele, aby se mohli průběžně střídat.