Hlavní stran a- Logo e-kos

Komunikace Osob s postižením Sluchu

Hovor s přepisem na libovolné číslo

Hovor s přepisem na libovolné číslo

E-kos > O portálu

Informační portál e-kos.cz provozuje spolek Orbi Pontes, jehož posláním je šířit osvětu a realizovat vzdělávací aktivity v oblasti sluchového postižení s důrazem na možnosti a online nástroje pro bezbariérovou komunikaci osob s tímto handicapem. Již osm let pořádá úspěšný osvětově vzdělávací festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP), do jehož programu se pravidelně zapojuje několik desítek neziskových organizací, subjekty státní správy, firmy, vzdělávací a kulturní instituce z celé ČR. Spolek upozorňuje na komunikační bariéry pro skupiny osob se sluchovým postižením a aktivně přispívá ke zmírňování jejich důsledků v každodenním životě těchto osob. Významnou aktivitou této organizace je také medializace a odborné připomínkování legislativy týkající se digitální přístupnosti, zejména v oblasti opatřování programů televizního vysílání, audiovizuálního obsahu webů a online médií textovými titulky či speciálními titulky pro neslyšící. Společným cílem těchto aktivit je vytvářet vhodné podmínky pro maximální možné uplatňování zákonem stanoveného práva osob s postižením sluchu na výběr individuálně preferovaného komunikačního prostředku v konkrétních situacích.

Tento portál vznikl jako platforma zdravotnických zařízení a organizací pomáhajících profesí umožňujících spojení se svými pracovníky pomocí služby telefonický hovor se simultánním přepisem řeči volaného v reálném čase. Jeho vznik finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictvím programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a Úřad vlády ČR prostřednictvím programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením.