Hlavní stran a- Logo e-kos

Komunikace Osob s postižením Sluchu

Hovor s přepisem na libovolné číslo

Hovor s přepisem na libovolné číslo
E-kos > O přepisu > Hromadný přepis řeči online

Hromadný přepis řeči online


Video v českém znakovém jazyce

Simultánně přepisovanou řeč lze promítat na velké plátno, nebo je možné sledovat přepis na tabletu. Takto přepisované bývají vzdělávací, kulturní a další akce, kterých se účastní více osob s postižením sluchu. Využití služby vyžaduje konzultovat s dostatečným časovým předstihem technické zajištění. Ideální je postup, kdy klient, který přepis objednává, propojí poskytovatele služby s pořadatelem akce, aby společně domluvili konkrétní parametry technického zajištění. Hromadný přepis je zajišťován prostřednictvím mobilní aplikace. Na určitých akcích je možné tento přepis poskytnout osobám s postižením sluchu bezplatně jako sociální službu. Není-li možné vykázat akci jako sociální službu, stojí vždy za to oslovit pořadatele, zda by přepis uhradil. V případě jeho negativní reakce platí za službu klient, který ji objednává.