Hlavní stran a- Logo e-kos

Komunikace Osob s postižením Sluchu

Hovor s přepisem na libovolné číslo

Hovor s přepisem na libovolné číslo

E-kos > O přepisu > Online přepis řeči při komunikaci „face to face“ automatickým rozpoznávačem


Video v českém znakovém jazyce

I přes občasné limity v přesnosti má strojové rozpoznávání mluvené řeči za přiměřených poslechových podmínek (tiché prostředí, dobrá výslovnost mluvčího) velmi vysokou kvalitu. Tuto službu klienti využívají zejména při neformální komunikaci s blízkými, kdy jde primárně o společné sdílení či téma hovoru a občasné nepřesnosti v přepisu nebrání porozumění. Služba má významný potenciál obnovit komunikaci např. v situaci, kdy se některý z členů rodiny dostane v důsledku zhoršení či ztráty sluchu do sociální izolace. Jeho blízcí nevědí, jak s ním komunikovat, psaná sdělení často vnímají jako časově náročná, takže kontakt s ním podstatně omezují a redukují na nezbytné minimum. Automatický přepis je klienty hojně využívanou službou, a to zejména protože jim poskytuje pocit bezpečí a intimity při sdělování osobních záležitostí, navíc je dostupný zdarma a bez časového omezení.