Hlavní stran a- Logo e-kos

Komunikace Osob s postižením Sluchu

Hovor s přepisem na libovolné číslo

Hovor s přepisem na libovolné číslo
E-kos > O přepisu > Přepis audiozáznamů mluveného slova do textové podoby

Přepis audiozáznamů mluveného slova do textové podoby


Video v českém znakovém jazyce

Také tento typ přepisu může být osobě s postižením sluchu zajištěn bezplatně jako sociální služba, je však nutné tuto možnost předem konzultovat s poskytovatelem. Mimo rámec sociálních služeb si tento typ přepisu většinou objednávají osoby bez sluchového handicapu a instituce, v tomto případě jde o službu placenou. Nejčastějšími typy přepisovaných audiozáznamů jsou přednášky, konference, výzkumné rozhovory, diskusní panely, jednání zastupitelstev obcí, soudní řízení, pracovní porady. Přepis může sloužit jako doklad o konání a obsahu akce, jde o přehledný dokument s možností rychlého vyhledávání a editace textu, může se stát podkladem pro další práci s textem. Je nenáročný na archivaci, eliminuje zestručnění, nepřesnosti a subjektivní interpretace vznikající při klasickém zápisu pořizovaném v průběhu akce. Více o službě, včetně jejího ceníku najdete na nadiktujto.cz nebo na transkript.cz.