Hlavní stran a- Logo e-kos

Komunikace Osob s postižením Sluchu

Hovor s přepisem na libovolné číslo

Hovor s přepisem na libovolné číslo
E-kos > O přepisu > Telefonický hovor s online simultánním přepisem řeči volaného

Telefonický hovor s online simultánním přepisem řeči volaného


Video v českém znakovém jazyce

V ČR jde o relativně novou a rychle se rozvíjející službu, která umožnila lidem s postižením sluchu plnohodnotně telefonovat a činí je v přístupu k této běžné formě komunikace rovnoprávnými se standardně slyšícími. Dříve mohli tito lidé jen posílat textové zprávy, nebo využívat služby chatu založené na předávání vzkazů prostřednictvím asistenta. Většina osob se sluchovým handicapem však vnímá tuto komunikaci jako zjednodušenou, redukovanou a časově náročnou. Z důvodu zhoršené či chybějící sluchové zpětné vazby potřebují komunikovat psanou formou češtiny. Z technického hlediska představuje telefonování s doslovným přepisem řeči volaného v reálném čase online konferenci tří stran – volajícího uživatele služby, volané osoby a přepisovatele. Služba je poskytována jednotlivcům bezplatně, institucím na komerční bázi a je dostupná každý pracovní den v čase 9:00-18:00 hodin. Telefonický hovor je možné vyvolat pomocí  mobilní aplikace, v případě některých institucí prostřednictvím (e-kos.cz) tohoto portálu nebo přímo z webových stránek těchto institucí. Tento portál umožňuje spojení s telefonními linkami  zdravotnických zařízení a organizací pomáhajících profesí. Kompletní seznam institucí s telefonními linkami opatřenými přepisem řeči zahrnující také úřady státní správy, banky, pojišťovny a další subjekty je uveden na www.e-kos.cz.