Hlavní stran a- Logo e-kos

Komunikace Osob s postižením Sluchu

Hovor s přepisem na libovolné číslo

Hovor s přepisem na libovolné číslo
E-kos > O přepisu > Online přepis řeči při komunikaci „face to face“ živým přepisovatelem

Online přepis řeči při komunikaci „face to face“ živým přepisovatelem

Video v českém znakovém jazyce

Tato služba je klienty se sluchovým handicapem nejčastěji využívána při jednání na úřadě, při návštěvě zdravotnického zařízení, v bance, při komunikaci se zaměstnavatelem apod. Obecně jde o ideální komunikační podporu v situacích, kdy člověk potřebuje mít jistotu, že mu z důvodu sluchového handicapu neunikla nebo nebyla zkreslena nějaká informace, že „zachytil“ skutečně všechno, co druhý řekl. Přepis řeči zde rovněž plní funkci psychické opory: není třeba ptát se opakovaně na to, co už bylo několikrát řečeno, zažívat pocity trapnosti, studu a bezmoci, když se nedaří rozumět a dotyčný se v hovoru i sdělovaných informacích ztrácí. Služba je dostupná online prostřednictvím (https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.miloslavbrada.escribe.android.transkript) mobilní aplikace, okamžité spojení s přepisovatelem je možné každý pracovní den v čase 9:00-18:00 hodin. Jednotlivcům je služba poskytována bezplatně, institucím na komerční bázi.