Hlavní stran a- Logo e-kos

Komunikace Osob s postižením Sluchu

Hovor s přepisem na libovolné číslo

Hovor s přepisem na libovolné číslo
E-kos > Blog > Pro sledování televize bez zvuku existují skryté titulky

Lidé, kteří začínají špatně slyšet, často pouštějí zvuk zesílený natolik, aby rozuměli, a hlasitostí televize ruší okolí. Přitom by se tomu mohli vyhnout, kdyby si pustili skryté titulky.

Televize by nebyla puštěna zbytečně nahlas, dialogy by si přečetli a zvuky jako výbuchy by buď slyšeli, nebo ty tiché (např. srkání a mlaskání při jídle) přečetli. Skryté titulky rovněž pomáhají orientovat se v ději popisem důležitých zvuků. Vedle dialogů obsahují i zvuky potřebné pro dokreslení děje (zvoní domovní zvonek, vrzání schodů…)

V současné době existují dva druhy skrytých titulků. Teletextové a DVB titulky.

Teletextové skryté titulky

Vyvolají se přes teletext, strana 888 a převážně bývají na kanálech s SD vysíláním.

DVB skryté titulky

Bývají na kanálech s HD vysíláním (a většinou na nich nejsou teletextové). DVB skryté titulky je potřeba nejdříve nastavit v nastavení televizoru. Je potřeba přepnout nastavení na „titulky pro neslyšící“ (apod. výrobci televizorů to mají přeložené různě).

nastavení titulků pro osoby s postižením sluchu

DVB titulky se potom vyvolají přímo na dálkovém ovladači samostatným tlačítkem. Pokud jsou zapnuty, zobrazí se při přepnutí kanálu (nebo zapnutí televizoru) samy.

Povinnost ze zákona opatřovat pořady skrytými titulky, mají komerční televize 15 % a veřejnoprávní televize 70 %. Komerční televize se to snaží všelijak obcházet a např. netitulkují na všech svých kanálech s argumentem, že těch 15 % platí pro všechny kanály a na nějakém titulkují víc a ten to podle nich doplní. Na „plnících“ kanálech pak vysílají v noci staré otitulkované seriály a tím „naplňují“ povinnost.

Veřejnoprávní televize má sice 70 %, ale titulkuje téměř vše (v žertu píšu, že kromě baletu). Veřejnoprávní televize jako jediná ze všech televizí titulkuje zpravodajství a mnoho živých (v přímém přenosu) pořadů, jako jsou Star Dance, sportovní přenosy, vyhlášení různých cen atd.

Skryté titulky jsou sice primárně pro diváky s postižením sluchu, ale velmi je využívají slyšící. Například tam, kde je velký hluk (sportovní přenos na veřejném místě, letištní hala, atd.), nebo naopak musí být ticho a zvuk televizoru je vypnutý (čekárna u lékaře), nebo nejsou zdatní v jazyce a porovnávají mluvenou a psanou formu. Ve Velké Británii před časem proběhl průzkum a titulky tam v té době používalo 6 milionů lidí, kteří nemají žádné postižení sluchu. Přitom když budeme počítat, že nějaké postižení sluchu má zhruba 6 % populace, tak při počtu obyvatel Velké Británie (66,5 mil) to dělá nějaké 4 mil. lidí s postižením sluchu.
Článek BBC z roku 2006.

Autor: Ladislav Kratochvíl (člen Expertní komise pro skryté titulky při ASNEP)