Hlavní stran a- Logo e-kos

Komunikace Osob s postižením Sluchu

Hovor s přepisem na libovolné číslo

Hovor s přepisem na libovolné číslo
E-kos > Instruktážní video > Transkript – volání na infolinky s přepisem

Praktická ukázka využití služby volání na infolinku s online přepisem ve společnosti T-Mobile