Hlavní stran a- Logo e-kos

Komunikace Osob s postižením Sluchu

Hovor s přepisem na libovolné číslo

Hovor s přepisem na libovolné číslo
E-kos > Instruktážní video > Online přepis při telefonickém spojení s úřadem.

Praktická ukázka telefonování na informační linky úřadů s podporou online přepisu. Příklad implementace přístupnosti informační linky Prahy 12