Hlavní stran a- Logo e-kos

Komunikace Osob s postižením Sluchu

Hovor s přepisem na libovolné číslo

Hovor s přepisem na libovolné číslo
E-kos > Instruktážní video > On-line přepis řeči – „komunikace tváří v tvář“ v logopedické ordinaci

Tato služba je klienty se sluchovým handicapem nejčastěji využívána při jednání na úřadě, při návštěvě zdravotnického zařízení, v bance, při komunikaci se zaměstnavatelem apod. Obecně jde o ideální komunikační podporu v situacích, kdy člověk potřebuje mít jistotu, že mu z důvodu sluchového handicapu neunikla nebo nebyla zkreslena nějaká informace,že „zachytil“ skutečně všechno, co druhý řekl.