Hlavní stran a- Logo e-kos

Komunikace Osob s postižením Sluchu

Hovor s přepisem na libovolné číslo

Hovor s přepisem na libovolné číslo
E-kos > Instruktážní video > Přepis řeči pomocí automatu při komunikaci s logopedkou

I přes občasné limity v přesnosti, má strojové rozpoznávání mluvené řeči za přiměřených poslechových podmínek (tiché prostředí, dobrá výslovnost mluvčího) velmi vysokou kvalitu. Automatický přepis řeči je u mnoha klientů velice oblíbenou službou, protože jim poskytuje pocit bezpečí a intimity při sdělování osobních záležitostí. Navíc je dostupný zdarma a bez časového omezení.