Hlavní stran a- Logo e-kos

Komunikace Osob s postižením Sluchu

Hovor s přepisem na libovolné číslo

Hovor s přepisem na libovolné číslo
E-kos > Tiskové zprávy > Komunikační a informační portál E-kos

Portál e-kos.cz je místem aktuálních, přehledně podávaných a praktických informací z oblasti služeb elektronické komunikace osob se sluchovým handicapem. Jeho prostřednictvím lze telefonovat s využitím simultánního přepisu řeči volaného v reálném čase hovoru. Podrobněji se s ním seznámí 17. října v Kongresovém centru Praha účastníci konference INSPO v sekci věnované technologiím pro osoby se sluchovým postižením.

Hlavním cílem tohoto webu je soustředit na jedno místo instituce, které na svých telefonních linkách nabízejí tuto komunikační podporu, čímž se pro uživatele přepisu řeči stávají telefonicky bezbariérovými z hlediska přístupu k informacím a poskytovaným službám.

Spolupracující instituce jsou na webu E-kos rozděleny podle oblasti působení do jednotlivých sekcí, například organizace pomáhajících profesí, zdravotnická zařízení, subjekty státní správy. Po zvolení vybrané instituce a rozkliknutí odkazu pro vyvolání přepisu řeči je volající ve spojení nejen s pracovníkem příslušné instituce, ale také s profesionálním rychlopísařem, který okamžitě a doslovně zapisuje řeč volané strany hovoru, a uživateli přepisu se tato řeč zobrazuje jako text ve speciálním okně na webu.

Pokud volající nechce nebo nemůže do telefonu mluvit, má možnost svá sdělení psát a druhé straně hovoru je průběžně čte automat. Přepis řeči volaného však vždy zajišťuje profesionální rychlopísař.

Z portálu je možné telefonovat s podporou simultánního přepisu řeči volaného také na soukromá čísla fyzických osob. Okamžitý přepis řeči umožňuje svým uživatelům autentický a plnohodnotný telefonický hovor. Tato služba je ideální komunikační podporou pro osoby se sluchovým handicapem, s poruchami řeči nebo hlasu a pro všechny, kteří nemají češtinu jako mateřský jazyk, ale ovládají ji na takové úrovni, která jim umožňuje efektivně užívat její psanou formu.

Nově spuštěný webový portál E-kos seznamuje rovněž s dalšími službami přepisu mluvené řeči, poskytuje prostor pro sdílení zkušeností jejich uživatelů a nabízí praktická doporučení či rady v oblasti efektivní, plnohodnotné komunikace při postižení sluchu. Tento portál provozuje spolek ORBI PONTES, jehož posláním je šířit osvětu a realizovat vzdělávací aktivity v oblasti sluchového postižení s důrazem na možnosti a online nástroje pro bezbariérovou komunikaci osob se sluchovým postižením.