Hlavní stran a- Logo e-kos

Komunikace Osob s postižením Sluchu

Hovor s přepisem na libovolné číslo

Hovor s přepisem na libovolné číslo
E-kos > O přepisu > Služby přepisu mluvené řeči

Služby přepisu mluvené řeči

Tyto služby určené osobám se sluchovým handicapem jsou poskytovány buď prostřednictvím (ODKAZ) mobilní aplikace online, nebo prezenčně, offline formou, kdy je přepisovatel fyzicky přítomen na místě, kde komunikace s podporou přepisu probíhá. Mohou být poskytnuty zdarma, ale i komerčně. Následující přehled podává základní informace o jednotlivých z nich.