Hlavní stran a- Logo e-kos

Komunikace Osob s postižením Sluchu

Hovor s přepisem na libovolné číslo

Hovor s přepisem na libovolné číslo
E-kos > Blog > Největší chyba při hlasovém zadáváni automatu

Diktujete do automatu na převod řeči do textu a ono se to stále špatně píše? Neděláte náhodou zcela zásadní chybu, že vyslovíte jedno slovo, čekáte až se napíše a snažíte se jej opakovaným vyslovováním opravit? Zkuste mluvit v celých větách naráz v přirozeném rytmu. Pouze oddělujte slova (mluvittaktosouvisleješpatné) a rozpoznání se najednou mnohonásobně zlepší.

Je to hodně podobné, jako s odezíráním, kde je velmi důležitý kontext. Nejen celkový (o čem je řeč), ale i počet vyslovených slov.
Pokud někdo z ničeho nic řekne třeba jen: „kohout“ a bude čekat, až odezírající potvrdí, že odezřel „kohouta“, přičemž bude stále opakovat (opravovat) „kohout“, čekajíc, až to bude odezřeno správně, bude taková komunikace nejen otravná, ale i plná chyb (a víc oprav, než sdělení). Je to totéž, jako když někdo řekne jedno slovo do automatu, čeká až se napíše a opravuje ho.
Pokud ale řekne třeba: „Kohout na dvorku a tři slepice zobali zrní,“ tak už to je k odezření. Zejména, když je řeč o dvorku a drůbeži.
A zrovna tak to je s automatem. Když se do něj řekne celá věta, je úspěšnost správného napsání mnohonásobně větší.

Diktování stejného textu po slovech

A celou větou najednou