Hlavní stran a- Logo e-kos

Komunikace Osob s postižením Sluchu

Hovor s přepisem na libovolné číslo

Hovor s přepisem na libovolné číslo
E-kos > Instruktážní video > Telefonický hovor s doslovným přepisem řeči volaného v reálném čase.

Řeč volaného přepisovatel doslovně zaznamenává na klávesnici a klient sleduje tento přepis řeči po celou dobu hovoru na webu. Služba činí své uživatele rovnoprávnými v přístupu k telefonování. Je ideální volbou pro osoby s postižením sluchu, s poruchami řeči nebo hlasu a pro osoby s odlišným mateřským jazykem, preferující při telefonické komunikaci psanou formu češtiny.